8.12.16

Cofia - AlffaCofia - Alffa
o'i EP diweddaraf

7.12.16

Gig: Bromas, Cpt Smith, Mobinagi | Canolfan Hermon | 27:12:16


Gig Nadolig 2016
Bromas, Cpt Smith, Mobinagi
Canolfan Hermon, Hermon, Sir Benfro
27:12:16 | 7.30yh | £6/£7 | 15+


Brwydr y Bandiau 2017 - BBC Radio Cymru + Maes B


O wefan Brwydyr y Bandiau Maes B

Yn dilyn llwyddiant Chroma yn  Brwydr y Bandiau  2016 rydan ni’n falch o gyhoeddi fod y gystadleuaeth yn ei hôl ar gyfer 2017.
Felly os ydych chi mewn band neu’n artist unigol, ac isio ennill £1,000, Chwarae yn Maes B, recordio sesiwn Radio Cymru, ymddangos ar Ochr 1 a chael erthygl yn y Selar yna mae’n werth cystadlu!
Dyddiad cau’r gystadleuaeth yw 3 Chwefror 2016, a chynhelir rowndiau rhanbarthol mewn gwahanol rannau o Gymru yn ystod mis Mawrth ac Ebrill, gyda’r rownd derfynol yn cael ei chynnal ar Lwyfan y Maes yn Eisteddfod Genedlaethol Môn.

Ffurflen gais ar gael o'r wefan yma

6.12.16

3.12.16

Topper ar Stiwdio Gefn , S4C


Topper ar Stiwdio Gefn, S4C

Allan rwan: MSM1 - Machynlleth Sound Machine #tiwn


O wefan recordiau.com

"Darganfyddiad ar hap a damwain fod Belleville, man geni tecno Detroit, yn efeilldref â Machynlleth, a arweiniodd at greu MACHYNLLETH SOUND MACHINE. Yn sianelu ysbryd gwrthryfelgar y ddau man tra wahanol yma trwy gyfrwng cerddoriaeth electroneg, yr allbwn yw cerddoriaeth tecno wedi ei drochi yn nharth cannoedd o flynyddoedd o hanes Cymru a stormydd de-orllewinol – fersiwn Cambroddyfodolaidd o un o hoelion wyth Affroddyfodoliaeth."